00

ثبت ایلیا

نصب مرکز تماس ویپ و راه اندازی خط SIP Trunk

پروژه ثبت شرکت ایلیا با توجه به اضافه نمودن خط ۵ رقمی Sip Trunk به مجموعه کلیک خورد.

دستگاه قدیم که پاناسونیک مدل TDA100 بود با سرور ویپ تعویض گردد.

باتوجه به تعداد پورت های داخلی و شهری و راه اندازی خط SIP ترانک سرور ML10G2 کارت های FXO 2 ماژول، Echo canceller و Backplane bundle  متناسب با نیاز شرکت چیده و سیستم راه اندازی شد.